این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
Assoc. Prof. Dr. N. RAMU - Annamalai University,  India
ریاست کنفرانس


Dr. Mustafa DAŞKIN- Sinop University,  Turkey
دبیر علمی کنفرانساطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه 8 - مکاتبه از راه ایمیل دبیرخانه

با توجه به اتمام کار دبیرخانه، تنها راه ارتباطی با دبیرخانه ایمیل (info@amtm2016.com) می باشد.


ادامه مطلب1396/01/23

اطلاعیه 8 - ارسال گواهینامه های کنفرانس

ارسال گواهینامه های کنفرانس به پایان رسید


ادامه مطلب1395/12/21

اطلاعیه 13 - تکمیل و ارسال فرم اعلام حضور در کنفرانس

از نویسندگانی که قصد حضور در کنفرانس را دارند، خواهشمند است فرم اعلام حضور را تکمیل و ارسال نمایند. تکمیل کردن این فرم جهت اعلام حضور قطعی در روز کنفرانس و صدور کارت ورود، الزامی است. تکمیل کردن این فرم بمنزله سخنرانی نویسندگان در روز کنفرانس نبوده و اسامی سخنرانان بزودی اعلام می شود. زمان تکمیل و ارسال فرم توسط نویسندگان از تاریخ 6 الی 13 اسفند خواهد بود و پس از تاریخ مذکور، هیچ ثبت نام جدیدی انجام نمی شود.


ادامه مطلب1395/12/06

اطلاعیه 12 - تمدید مهلت ارسال مقالات

کمیته اجرایی کنفرانس، مهلت ارسال مقالات به کنفرانس را تا تاریخ 8 اسفند تمدید نمود.


ادامه مطلب1395/12/02

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر