این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
Assoc. Prof. Dr. N. RAMU - Annamalai University,  India
ریاست کنفرانس


Dr. Mustafa DAŞKIN- Sinop University,  Turkey
دبیر علمی کنفرانساطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه 8 - گواهی پذیرش آنلاین

نویسندگانی که هزینه مقالات پذیرش شده خود را پرداخت کنند، می توانند درخواست خود مبنی بر اخذ گواهینامه پذیرش آنلاین را از طریق ایمیل دبیرخانه مطرح نموده و طی چند ساعت آنرا دریافت نمایند.

نویسندگانی که مقالات آنها پذیرش شده و هزینه آنرا پرداخت کنند، می توانند درخواست خود مبنی بر اخذ گواهینامه پذیرش آنلاین را از طریق ایمیل دبیرخانه مطرح نموده و طی چند ساعت آنرا دریافت نمایند. 

بازگشت1395/08/07
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !