این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
Assoc. Prof. Dr. N. RAMU - Annamalai University,  India
ریاست کنفرانس


Dr. Mustafa DAŞKIN- Sinop University,  Turkey
دبیر علمی کنفرانسصفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایشجهت مشاهده اطلاعات بیشتر، بر روی هر محور کلیک نمایید